Pomoc psychoonkologiczna

Pomoc psychoonkologiczna

Pomoc psychoonkologiczna to specjalistyczne wsparcie psychologiczne dostarczane osobom dotkniętym chorobą nowotworową oraz ich bliskim

Co obejmuje pomoc psychoonkologiczna?

Co to jest pomoc psychoonkologiczna?

Pomoc psychoonkologiczna to specjalistyczne wsparcie psychologiczne skierowane do osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich rodzin. Ten rodzaj pomocy obejmuje zarówno wsparcie emocjonalne, jak i praktyczne narzędzia radzenia sobie z trudnościami związanymi z chorobą. Pomoc psychoonkologiczna ma na celu poprawę jakości życia, wsparcie emocjonalne, a także pomaganie w dostosowaniu się do zmieniającej się sytuacji zdrowotnej. W ramach tej pomocy mogą być oferowane sesje terapeutyczne, poradnictwo, grupowe wsparcie oraz edukacja dotycząca radzenia sobie z chorobą nowotworową.