ADI-R

ADI-R

ADI-R to wszechstronne narzędzie przeznaczone do oceny diagnostycznej dzieci, adolescentów i dorosłych z podejrzeniem zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD). ADI-R skutecznie różnicuje autyzm od innych zaburzeń rozwojowych, jest przydatny nie tylko w procesie diagnostycznym ale także przy planowaniu terapii i oddziaływań edukacyjnych.

Czym jest ADI-R?

ADI-R to narzędzie diagnostyczne używane z ADOS-2 do oceny spektrum autyzmu. Wykorzystuje wywiad z bliską osobą pacjenta, obejmujący 93 pytania. Badanie trwa 1,5–2,5 godziny, a wyniki są analizowane przez diagnostę na podstawie arkusza algorytmów.

 
 

Dla kogo przeznaczony jest ADI-R?

ADI-R jest przeznaczony dla rodzica lub opiekuna, który posiada wiedzę na temat historii rozwoju osoby badanej (dziecka, ucznia, pacjenta) oraz zna jej codzienne funkcjonowanie obecnie. Badany może mieć dowolny wiek, pod warunkiem, że jego wiek umysłowy wynosi co najmniej 24 miesiące. Osoba ta nie uczestniczy w samym wywiadzie.