•   570900220
  •   centrumdiagnozy.va@gmail.com

Zajęcia rozwijające

Jako placówka będąca podmiotem leczniczym dalej funkcjonujemy i świadczymy dla Państwa i Państwa dzieci swoje usługi. W tym jakże trudnym czasie zdecydowaliśmy się stworzyć specjalną ofertę by ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zadbać o zdrowie psychiczne i edukacyjne oraz rozwój naszych pacjentów.

Wszechstronna stymulacja rozwoju dziecka poprzez równomierne wsparcie wszystkich 4 sfer rozwojowych: matematyczno-logicznej, językowo-symbolicznej, artystyczno-przestrzennej, muzyczno-ruchowej to główny cel jaki  stawiamy sobie w realizacji zajęć rozwijających dla przedszkolaków.

Najważniejszą formą aktywności dzieci w czasie naszych spotkań jest zabawa, dostarcza ona nowych doświadczeń oraz budzi fascynację otaczającym światem. Poprzez atrakcyjne i zaskakujące zabawy stymulujemy wyobraźnię oraz kreatywność, rozwijamy sprawność manualną, ruchową, poszerzamy wiedzę. Uczymy maluchy współpracy oraz stwarzamy warunki do samodzielnego działania, odkrywania i przeżywania.

Na naszych zajęciach pojawiają się różnorodne metody i techniki pracy. Z jednej strony są to ćwiczenia ruchowe, muzyczne, taneczne, plastyczne, z drugiej elementy dramy, technik relaksacyjnych, zabaw logopedycznych i psychopedagogicznych, a także samodzielnie prowadzone doświadczenia i eksperymenty, burze mózgów, łamigłówki i rebusy…

Wszystko po to, by wielozmysłowa stymulacja przyniosła jak najlepszy skutek edukacyjny.

Z wielu powodów zajęcia realizowane są w małych grupach, dzięki czemu zapewniony jest indywidualny kontakt z każdym dzieckiem. Dobra znajomość dzieci pozwala na bieżąco dostrzec ich postępy i wzmacniać je. Wspieramy pozytywną samoocenę, wiarę we własne możliwości, a także motywujemy do dalszych działań.

Chcemy wzbogacić wiadomości o otaczającym świecie oraz zadbać o:
– rozwój słownictwa,
– uczenie prawidłowej wymowy,
– nabywanie umiejętności wypowiadania się,
– rozwijanie percepcji wzrokowej i wrażliwości słuchowej,
– rozwijanie orientacji przestrzennej oraz sprawności manualnej i koncentracji uwagi,
– kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej,

Zależy nam na wzbudzaniu zainteresowań książką oraz wyzwalaniu motywacji dziecka
do samodzielnego czytania, zachęcamy dzieci do globalnego rozpoznawania wyrazów.

Chcemy czas pandemii dobrze wykorzystać. Dużo zadań przed nami, zapraszamy.

Zaczynamy od 13 kwietnia, co tydzień rozpoczęcie nowej grupy

Zapisy – tel: 733 44 88 80

ZajęciaDzieńGodzinaCena za godzinęCena za tydzień
Zajęcia rozwijające dla przedszkolaków
Blok tygodniowy
Codziennie 5 godzin 8.00-13.00 20 zł/h 500 zł.

Dla dzieci z naszego przedszkola w/w zajęcia są finansowane w ramach czesnego.