•   570900220
  •   centrumdiagnozy.va@gmail.com

TUS dla dzieci i rodziców

d

Zaangażowanie rodzica w proces terapeutyczny dziecka jest niezwykle ważne! To rodzic spędza ze swoim dzieckiem najwięcej czasu i jest jego przewodnikiem, dlatego też wspieranie dziecka w doświadczaniu i ćwiczeniu nabytych wcześniej umiejętności to właśnie zadania rodzica. By nauczone umiejętności utrwalały się i zaczęły występować spontanicznie w życiu codziennym potrzeba dać dziecku możliwość wykorzystywania ich w różnych środowiskach i sytuacjach.

Poprzez nasze warsztaty chcemy wspierać rodziców, dzielić się swoimi spostrzeżeniami i terapeutycznymi pomysłami. Rodzic będzie miał możliwość ćwiczenia umiejętności razem z dzieckiem pod okiem pedagogów i psychologów od lat pracujących z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Trening daje także możliwość doświadczania, nazywania i wyrażania własnych uczuć oraz zrozumienia ich wpływu na zachowanie wobec innych. Jest też znakomitą okazją do eksperymentowania z nowymi zachowaniami i odkrywania różnych sposobów funkcjonowania dzieci w nowym środowisku.

Członkowie grupy są i będą dla siebie wsparciem w rozwoju i zmianach. Charakter zajęć sprzyjać będzie otwieraniu się i wyrażaniu emocji w bezpiecznej, pełnej zaufania i akceptacji atmosferze. Ważnym elementem treningu będzie również nauczenie się bycia z dzieckiem i spędzanie z nim czasu.

s

Czas trwania warsztatów:

W warsztatach bierze udział od 8 do 12 dzieci, każde z jednym rodzicem.

Warsztaty składają się z 15 spotkań po 120 min.

Terminy; marzec – czerwiec 2021r.

3 marca, 13 marca, 17 marca, 27 marca

7 kwietnia, 14 kwietnia, 24 kwietnia, 28 kwietnia

5 maja, 15 maja, 19 maja, 29 maja

12 czerwca, 16 czerwca, 26 czerwca

Środa 16:00 – 18:00 Sobota 09:00 – 11:00 – dzieci 4 – 6 lat i jeden rodzic

Środa 18:30 – 20:30 Sobota 12:00 – 14:00 – dzieci 7 – 9 lat i jeden rodzic

Cena – 2500 pln

Zapraszamy Państwa do zapisów!

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Tel; 733 44 88 80 

centrumdiagnozy.va@gmail.com

stwa do zapisów!

d

Nasze przedszkole http://przedszkole-wwz.pl/

d