•   570900220
  •   centrumdiagnozy.va@gmail.com

Trening Umiejętności Społecznych TUS

d

O dzieciach ze spektrum autyzmu często mówi się, że są nieporadni społecznie, że inne dzieci nie lubią się z nimi bawić, że nie przestrzegają zasad obowiązujących w przyjaźni, takich jak dzielenie się, wzajemność i współpraca. Dziecko często ma inne zainteresowania niż jego rówieśnicy i choć może być uważane za geniusza wśród dorosłych, to wśród swoich rówieśników zostanie niezrozumiane, wyśmiane, a często również stanie się ofiarą przemocy w szkole.

– „Nie drażnić lwa!”
– „Dlaczego?” – zapytałem dozorcy.
– „Dostaje biegunki – odrzekł

Stanisław Jerzy Lec – Myśli nieuczesane

Trening umiejętności społecznych jest jednym z ważniejszych treningów życiowych dziecka czy osoby dorosłej z autyzmem. Warsztat kierowany jest również do dzieci nieśmiałych, konfliktowych czy takich, które czują się w grupie wyizolowane i osamotnione. Celem jest poprawa kompetencji społecznych pozwalająca na skuteczniejsze radzenie sobie w życiu, także dorosłym.

d

Terapeuci uważają, że ciągle rośnie liczba dzieci mających trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów społecznych.

d

Działania terapeutyczne dotyczą umiejętności takich jak zawieranie znajomości, słuchanie i pytanie, odmawianie, inicjowanie rozmowy, reagowanie na krytykę i wyrażanie swojego zdania, mówienie komplementów, radzenie sobie z uczuciami a przede wszystkim odróżnianie uczuć.

d

Trening umiejętności społecznych niesie ze sobą ogromną wartość, lecz niezbędna jest pomoc świadomych i aktywnych rodziców by wyćwiczone umiejętności pozostały z dzieckiem na dłużej.

d

Rodzice mają możliwość skorzystania z wielu terapii, treningów czy warsztatów dla swoich dzieci. Jednak muszą być świadomi, że to oni są najważniejszymi i najlepszymi terapeutami dla swojego dziecka. Funkcjonowanie dziecka w społeczeństwie zależy tylko od nich. Umiejętności, których nauczą się dzieci wymagają przeniesienia i utrwalania w życiu codziennym, dlatego też rodzice powinni posiadać wiedzę i umiejętności w prowadzeniu dziecka i stymulowaniu go do pożądanych zachowań.

d

Czas trwania warsztatów:

W warsztatach bierze udział do 10 rodziców z 10 dziećmi.

Warsztaty składają się z 18 spotkań, 1x w tygodniu, po 90 minut.

Łącznie 27 godzin spotkań.

d

Zapraszamy Państwa do zapisów!

15 pażdziernika 2020

16:00 – 17:30 dzieci 4 – 6 lat

18:00 – 19:30 dzieci 7 – 9 lat

d

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

 570 900 220 

centrumdiagnozy.va@gmail.com