•   570900220
  •   centrumdiagnozy.va@gmail.com

Terapia zaburzeń odżywiania

.

Nasze centrum oferuje Państwu terapię w zakresie:

  • specyficznych zaburzeń odżywiania (anorexia nervosa, bulimoreksja, bulimia nervosa)
  • niespecyficznych zaburzeń odżywiania (zespół przeżuwania, zespół jedzenia nocnego, jedzenie kompulsywne, napady objadania się, anarchia żywieniowa)
  • poradnictwa żywieniowego dla osób chorujących na depresję, nerwicę i inne choroby
  • poradnictwa żywieniowego dla rodziców małych dzieci, które nie chcą jeść

W parę godzin później, gdy noc zbierała się do odejścia, Puchatek obudził się nagle z uczuciem dziwnego przygnębienia. To uczucie dziwnego przygnębienia miewał już nieraz i wiedział, co ono oznacza. Był głodny.
 

Alan A. Milne

Leczenie anoreksji, bulimii

Podjęcie terapii, zarówno w przypadku anoreksji, bulimii, jak i innych zaburzeń odżywiania musi być świadomą decyzją osoby chorej. Taka osoba powinna mieć świadomość powagi swojego stanu i chęć do jego poprawy.

Nasi specjaliści zajmą się zarówno pomocą w przywróceniu zdrowych nawyków żywieniowych, jak i terapią związaną z wprowadzaniem rozpoznawania własnych potrzeb i deficytów emocjonalnych.

d

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

 570 900 220 

centrumdiagnozy.va@gmail.com

d