•   570900220
  •   centrumdiagnozy.va@gmail.com

Terapia ręki

to proces terapeutyczny, który ma na celu usprawnianie motoryki małej.

Jakie czynniki wpływają na rozwój motoryki małej?

> Zrównoważenie napięcia mięśniowego,

> Doskonalenie koordynacji obustronnej,

> Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

> Doskonalenie umiejętności przekraczania linii środkowej ciała,

> Doskonalenie umiejętności wykonywania ruchów wyizolowanych,

> Poprawa stabilizacji centralnej,

> Dostarczanie wrażeń dotykowych i poznawanie przez dziecko różnych kształtów i struktur materiałów oraz ich rozróżniania.

Nigdy nie trać cierpliwości – to jest ostatni klucz, który otwiera drzwi.

Antoine de Saint-Exupery

Czy terapia ręki jest potrzebna mojemu dziecku?

Terapia ręki jest kierowana do dzieci, które zmagają się z niżej wymienionymi trudnościami:

> Zaburzenia napięcia mięśniowego,

> Nieprawidłowa postawa ciała,

> Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,

> Zaburzenia koordynacji obustronnej,

> Problemy z nauką i wykonywaniem czynności samoobsługowych oraz czynności dnia codziennego,

> Problemy z zabawami manualnymi lub niechęć do tego rodzaju zabaw,

> Spowolnienie, przyspieszenie lub niestaranność podczas wykonywania czynności precyzyjnych,

> Nieustalona lateralizacja (stronność ciała, która ręka, noga dominuje)

> Problemy grafomotoryczne,

> Niechęć do dotykania różnych faktur,

> Silna potrzeba dostarczania sobie bodźców proprioceptywnych w obrębie kończyn górnych (PROPRIOCEPCJA – czucie głębokie, zmysł orientacji ułożenia części własnego ciała, informuje nas o pozycji naszego ciała oraz jego poszczególnych części, dzięki przekaźnikom usytuowanych w mięśniach, ścięgnach, więzadłach)

d

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

 570 900 220 

centrumdiagnozy.va@gmail.com

d