•   570900220
  •   centrumdiagnozy.va@gmail.com

Psychoterapia

Jeżeli wszystko traci sens – przyjdź

Jeżeli nie masz siły – przyjdź

Jeżeli Twoim „przyjacielem jest lodówka” -przyjdź

Naszym pacjentom pomagamy radzić sobie z następującymi problemami:

Trudności w budowaniu relacji – budowanie trwałych i zadowalających relacji z innymi jest rzeczą trudną. Często towarzyszą temu emocje, z którymi nie zawsze jesteśmy w stanie sobie poradzić. Jeśli doświadczasz niepowodzeń w budowaniu trwałych związków, napotykasz na trudności w relacji z partnerem, odczuwasz lęk przed bliskością lub lęk przed porzuceniem, cechuje Ciebie nieśmiałość i boisz się porażki, przyjdź.

Człowiek traci grunt pod nogami, kiedy traci ochotę do śmiechu.

Lot nad kukułczym gniazdem – Ken Kesey

Obniżenie nastroju i emocji – Każdy z nas doświadcza w swoim życiu całej gamy emocji, taki jak: agresja, złość, smutek, depresja, obojętność, spadek motywacji, uczucia osamotnienia i braku zrozumienia, poczucie braku sensu, poczucie winy, wstydu, brak odczuwania przyjemności i satysfakcji, niskie poczucie własnej wartości, brak pewności siebie, utrata kontaktu z rzeczywistością lub samym sobą, częste zmiany nastroju, nadmierne pobudzenie, odczuwanie emocji zbyt silnych lub nieadekwatnych w danej sytuacji czy brak kontroli nad emocjami. Jeżeli natężenie emocji zaczyna negatywnie wpływać na Twoje życie warto to zmienić, przyjdź.

Sytuacje kryzysowe – często mówi się, że co nas nie zabije to nas wzmocni, czy tak jest naprawdę? Czasami zmiany, których doświadczamy są tak trudne, że nie wystarcza nam sił do walki z nimi. Niezwykle trudne są doświadczenia takie jak: różnego rodzaju utraty (żałoba, rozwód, rozstanie), choroba, małżeństwo, ciąża, walka z niepłodnością, poronienie. To zrozumiałe, że sytuacjach takich jak te potrzebujemy wsparcia, a więc przyjdź.
Dzięki uczestnictwu w psychoterapii stajemy się bardziej świadomi siebie, swoich emocji i pragnień, a wiedza i doświadczenia zdobyte podczas spotkań pomagają w dokonaniu satysfakcjonujących  zmian.

Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się bardzo samotny.

Komu bije dzwon – Ernest Hemingway

Trzeba też pamiętać, że psycholog może pomóc również w wielu innych sytuacjach takich jak brak skupienia w szkole, nadmierny niepokój związany z egzaminami, pracą czy nawet świętami.

Psychoterapia indywidualna to regularne spotkania, które odbywają się:

PIERWSZA SESJA
Diagnoza i sesja wstępna. Czas trwania: 2 godziny.
DALSZA PRACA
Sesje terapeutyczne. Czas trwania: 1 godzina. Częstotliwość: raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie
Długość trwania procesu terapii jest uzależniony od specyfiki zgłaszanego problemu i celu, który ma być osiągnięty.

d

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

 570 900 220 

centrumdiagnozy.va@gmail.com

d

d