•   570900220
  •   centrumdiagnozy.va@gmail.com

Terapia logopedyczna

.

JEŚLI 2-LATEK NIE MÓWI, TO JEST TO PROBLEM!
NIE CZEKA
J, DIAGNOZUJ!

.

Częstym problemem, z którym zgłaszają się rodzice do lekarzy i psychologów, jest opóźnienie w rozwoju mowy dziecka. Taka dysharmonia związana z opóźnieniem tzw. mowy czynnej (wymawiania słów, budowania zdań) jest dość częsta, szczególnie pod koniec drugiego roku życia. Najistotniejsze jest w tym okresie rozumienie (mowa bierna). Jeżeli dwu-, a nawet trzylatek mówi tylko pojedynczymi wyrazami, ale rozumie nas, to jest to opóźnienie mowy czynnej i nie jest jeszcze niepokojące. Najpóźniej w czwartym roku życia dziecko powinno już swobodnie porozumiewać się z otoczeniem. Rozmowa z dzieckiem najważniejsza,  nie rozwinie się inaczej niż przez stały słowny kontakt dziecka z człowiekiem dorosłym.

To, że milczę, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia. 

 Jonathan Carroll

Jeśli Państwa dziecko:

w wieku 6. miesięcy nie gaworzy

po ukończeniu 1 roku życia nie wypowiada sylab oraz pojedynczych słów podejrzewasz, że nie rozumie poleceń do niego kierowanych

w wieku 2 lat nie mówi prostych słów np. mama, baba, tata

między 2 a 3 rokiem życia nie wypowiada prostych zdań

w wieku 3 lat nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, e, i, y, u

w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć historyjki obrazkowej, wypowiada proste słowa lub równoważniki zdań, zniekształca wyrazy, nie wypowiada głosek: k, g, l, ś, ź, ć, dź s, z, c, dz, gdy zamiast głoski f, w, wymawia p, b, h, zamienia g na k

między 5 a 6 rokiem życia  nie wypowiada następujących głosek: l, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, k, g, ą, ę oraz gdy przestawia sylaby w obrębie wyrazu, lub skraca wyrazy, oraz zamiast r mówi j

Zapraszamy na  konsultację w celu ustalenia dalszego postępowania, diagnozy i terapii.

,

Terapia logopedyczna przeznaczona jest dla dzieci:

1. z opóźnionym rozwojem mowy

2. zaburzeniami mowy

3. wadami wymowy


Plan terapii opracowywany jest indywidualnie dla każdego dziecka.
Systematycznie monitorujemy postępy i dzielimy się nimi z rodzicami.
Pracujemy z wykorzystaniem najwyższej jakości pomocy.

d

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

 570 900 220 

centrumdiagnozy.va@gmail.com

d

d