•   570900220
  •   centrumdiagnozy.va@gmail.com

Terapia integracji sensorycznej

d

f

Czym są zaburzenia integracji sensorycznej?

Zaburzenia integracji sensorycznej dotyczyć mogą dysfunkcji przetwarzania bodźców czuciowych, przedsionkowych, słuchowych, wzrokowych, smakowych i węchowych.

Osoby z zaburzeniami integracji sensorycznej, mogą mieć zarówno obniżoną, jak i podwyższoną wrażliwość na bodźce, obniżony poziom koordynacji ruchowej, zaburzenia koncentracji, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia odżywiania, czy trudności w zachowaniu. Nasilenie objawów może być bardzo zróżnicowanie. Mogą one występować zarówno u dzieci w normie intelektualnej, jak i dzieci z zaburzeniami, czy niepełnosprawnością intelektualną.

Terapia zaburzeń integracji sensorycznej jest niezwykle istotna dla życia dziecka, gdyż zaburzenia te wpływają na jego zachowanie, podejście do świata, otwarcie na nowe doświadczenia, uczenie się, a w końcu na jego rozwój społeczno-emocjonalny.

f

Na czym polega Terapia Integracji Sensorycznej?

Przed rozpoczęciem każdej terapii, wykwalifikowany terapeuta SI dokonuje diagnozy i stwierdza, czy i jaka terapia jest dla dziecka odpowiednia.

Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanego terapeutę integracji sensorycznej, który na podstawie diagnozy, konstruuje cykl terapii. Terapia ta przebiega w naszej sali do integracji sensorycznej i uwzględnia aktualne potrzeby dziecka. Zadania terapeutyczne cechują się dużą atrakcyjnością i mają charakter kreatywnej zabawy, co pozwala na dłuższą aktywność i skupienie podopiecznego.

Celem naszej terapii jest poprawa integracji zmysłów – słuchu, wzroku, dotyku, węchu, smaku i zmysłu równowagi. Dziecko pod czujnym okiem naszego terapeuty uczy się jak automatycznie łączyć i wykorzystywać wszystkie informacje sensoryczne odbierane z otoczenia.

Nawet bogowie zazdroszczą temu, kto zmysły swe ujarzmił, jak dobry woźnica rumaki.

Pitagoras

f

Czy Terapia jest efektywna?

Efekty terapii są widoczne bardzo szybko. Dziecko stopniowo zaczyna lepiej funkcjonować w sferze ruchowej, emocjonalnej, poznawczej.

Aby terapia  była w pełni skuteczna muszą być spełnione określone warunki:

– Spotkania terapeutyczne z dzieckiem odbywają się systematycznie, najlepiej 2-3 razy w tygodniu

– Praca w domu, z rodzicem, jest integralną częścią terapii. Nasi terapeuci zadają dziecku i rodzicom ćwiczenia, które należy wykonywać w domu, tak by utrzymywać efekt uzyskany w trakcie zajęć. Wszystkie ćwiczenia, które wykonują rodzice z dzieckiem, mają kolosalny wpływ na postępy w terapii.

f

d

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

 570 900 220 

centrumdiagnozy.va@gmail.com

d