•   570900220
  •   centrumdiagnozy.va@gmail.com

Terapeuta SI

.

Czym są zaburzenia integracji sensorycznej?

Zaburzenia integracji sensorycznej dotyczyć mogą dysfunkcji przetwarzania bodźców czuciowych, przedsionkowych, słuchowych, wzrokowych, smakowych i węchowych.

Osoby z zaburzeniami integracji sensorycznej, mogą mieć zarówno obniżoną, jak i podwyższoną wrażliwość na bodźce, obniżony poziom koordynacji ruchowej, zaburzenia koncentracji, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia odżywiania, czy trudności w zachowaniu. Nasilenie objawów może być bardzo zróżnicowanie. Mogą one występować zarówno u dzieci w normie intelektualnej, jak i dzieci z zaburzeniami, czy niepełnosprawnością intelektualną.

Terapia zaburzeń integracji sensorycznej jest niezwykle istotna dla życia dziecka, gdyż zaburzenia te wpływają na jego zachowanie, podejście do świata, otwarcie na nowe doświadczenia, uczenie się, a w końcu na jego rozwój społeczno-emocjonalny.

.

Tylko zmysły mogą uleczyć duszę, tak samo jak tylko dusza może uleczyć zmysły.

Oscar Wilde, Portret Doriana Graya


Co może nas skłonić do skorzystania z konsultacji?

> dziecko ma trudności z piciem, czy przełykaniem pokarmów

> dziecko stresują głośnie dźwięki, stresuje je przebywanie poza domem, w głośnych miejscach

> ma problemy z zaśnięciem, jest niespokojne

> nie lubi się przytulać, nie toleruje konkretnego dotyku, głaskania, drapania, łaskotania

> nie lubi obcinania włosów, paznokci, mycia zębów, czesania włosów, czyszczenia uszu, i tym podobnych

> samodzielne czynności sprawiają mu trudność, wykonuje je opieszale

> potyka się, ma problem z równowagą, porusza się zbyt wolno, lub szybko

> często wpada na meble, potyka się, ma problem ze schodzeniem po schodach

> niewłaściwie, lub dziwnie trzyma przedmioty codziennego użytku

> jest bardzo nadpobudliwe ruchowo, ciągle dąży do zmiany pozycji

.

Jak wygląda konsultacja i co ma na celu?

Konsultacja obejmuje wywiad z rodzicem, obserwację dziecka podczas swobodnej zabawy, wypełnienie przez rodzica kwestionariusza rozwoju sensomotorycznego dziecka i przeprowadzenie przez terapeutę obserwacji klinicznej.

Konsultacja trwa około 1 godziny.

Celem konsultacji jest wykonanie badań przesiewowych i ocena ryzyka występowania zaburzeń SI. Konsultacja zakończona jest wystawieniem opinii oraz zaleceń dalszego postępowania przez terapeutę, jeśli dziecko faktycznie wykazuje zaburzenia SI, sugerowane jest wykonanie pełnej diagnozy.

.

d

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

 570 900 220 

centrumdiagnozy.va@gmail.com

d