•   570900220
  •   centrumdiagnozy.va@gmail.com

Jak przygotować się do diagnozy?

Diagnoza zaburzenia jest pierwszym krokiem w kierunku rozpoczęcia postępowania terapeutycznego. Rodzice spędzają z dziećmi najwięcej czasu, to ich obserwacje mają największe znaczenie. Znajomość objawów jest ważna, jednak ważniejsza wydaje się po […]

Read More »