•   570900220
  •   centrumdiagnozy.va@gmail.com

Rozwój kompetencji zawodowych

d

Ocena potencjału i stworzenie profilu kompetencji zawodowych – dla osób planujących rozwój zawodowy

d

Kompetencje – to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postaw, predyspozycje osobowościowe, psychospołeczne oraz poznawcze. 

d

Badanie kompetencji przeprowadzane jest w celu zdiagnozowania luk kompetencyjnych oraz zdefiniowania działań rozwojowych, które zapełnią te luki.

d

Model kompetencyjny dzieli kompetencje na:

ogólne, zwane także uniwersalnymi lub korporacyjnymi. Dotyczą wszystkich pracowników danego stanowiska lub firmy. Należą do nich między innymi: wiedza zawodowa, języki obce, nastawienie na kontakt z klientem, identyfikacja z przedsiębiorstwem,

szczegółowe, odnoszące się do poszczególnych kategorii zawodowych, np.: kierownika. Są to: planowanie, przywództwo, myślenie strategiczne, budowanie zespołu,

progowe, wymagane do wykonywania swoich przyszłych obowiązków, np.: wykształcenie kierunkowe, umiejętności obsługi programów komputerowych,

bazowe, stanowiące podstawę dla innych kompetencji. Można do nich zaliczyć: kreatywność, komunikatywność, kulturę osobistą, zaangażowanie.

d

Dla kogo
Dorośli planujący rozwój zawodowy

Kiedy
Soboty 14:00 – 18:00

Czas trwania
4 spotkania x 4 godziny

Ilość osób
6 – 10 osób

Za warsztaty odpowiada
Marzena Mandziej

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

 570 900 220 

centrumdiagnozy.va@gmail.com

d

d