•   570900220
  •   centrumdiagnozy.va@gmail.com

Psycholog

Konsultacje są pierwszym kontaktem ze specjalistą, gdy niepokoją Państwa pewne objawy, lub zachowania, Wasze, czy też Waszych dzieci. Spotkanie konsultacyjne ma na celu poznanie pacjenta, wstępne rozpoznanie jego stanu psychicznego i ustalenie dalszego postępowania.

O wiele łatwiej [jest] wyleczyć zranione ciało niż cierpiąca duszę.

Czarnoksiężnik z Północy – John Flanagan,

Odpowiednio przeprowadzone konsultacje, które trwać mogą od 1 do 3 spotkań, w zależności od złożoności sytuacji, pozwolą psychologowi zapoznać się bliżej z przyczynami Państwa problemów i ustalić najlepszą formę dalszej pracy z pacjentem.

Jeśli konsultacja będzie Państwa pierwszym kontaktem z psychologiem, nastąpią po niej pełna diagnoza, a następnie terapia, jeśli będą Państwo zainteresowani dalszą współpracą z naszym Centrum Diagnozy i Terapii.

Żeby udać się do psychologa stan psychiczny nie musi być już tak ciężki, że pod tym ciężarem nie da się poruszać. Jesteśmy pod telefonem i widzimy maile. Nie bójcie się kontaktu. Każdy ma prawo czuć, że potrzebuje pomocy, a nawet bliżej niesprecyzowane złe samopoczucie.

Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się bardzo samotny.

Komu bije dzwon – Ernest Hemingway

Przeprowadzone u nas konsultacje zakończone są informacją zwrotną ze strony psychologa, która pozwoli Państwu na świadome podjęcie dalszych kroków.

d

W celu umówienia zajęć prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

 570 900 220 

centrumdiagnozy.va@gmail.com

d

d