•   570900220
  •   centrumdiagnozy.va@gmail.com

Psycholog

f

Konsultacje są pierwszym kontaktem ze specjalistą, gdy niepokoją Państwa pewne objawy, lub zachowania, Wasze, czy też Waszych dzieci. Spotkanie konsultacyjne ma na celu poznanie pacjenta, wstępne rozpoznanie jego stanu psychicznego i ustalenie dalszego postępowania.

O wiele łatwiej [jest] wyleczyć zranione ciało niż cierpiąca duszę.

Czarnoksiężnik z Północy – John Flanagan,

Odpowiednio przeprowadzone konsultacje, które trwać mogą od 1 do 3 spotkań, w zależności od złożoności sytuacji, pozwolą psychologowi zapoznać się bliżej z przyczynami Państwa problemów i ustalić najlepszą formę dalszej pracy z pacjentem.

Jeśli konsultacja będzie Państwa pierwszym kontaktem z psychologiem, nastąpią po niej pełna diagnoza, a następnie terapia, jeśli będą Państwo zainteresowani dalszą współpracą z naszym Centrum Diagnozy i Terapii.

Żeby udać się do psychologa stan psychiczny nie musi być już tak ciężki, że pod tym ciężarem nie da się poruszać. Jesteśmy pod telefonem i widzimy maile. Nie bójcie się kontaktu. Każdy ma prawo czuć, że potrzebuje pomocy, a nawet bliżej niesprecyzowane złe samopoczucie.

Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się bardzo samotny.

Komu bije dzwon – Ernest Hemingway

Przeprowadzone u nas konsultacje zakończone są informacją zwrotną ze strony psychologa, która pozwoli Państwu na świadome podjęcie dalszych kroków.

f

Zapraszamy również na konsultacje i terapie dla rodzin zmagającymi się z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, prowadzone przez naszego specjalistę i psychologa z wieloletnim stażem – Marzenę Mandziej

Dostępne bliskie terminy przyjęć. Psycholog dziecięcy – Białołęka

f

d

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

 570 900 220 

centrumdiagnozy.va@gmail.com

d

d