•   570900220
  •   centrumdiagnozy.va@gmail.com

Pedagog

.

.

Kiedy warto udać się na konsultację pedagogiczną?

1. Dziecko przejawia problemy emocjonalne: płaczliwość, lękliwość, agresja

2. Dziecko ma trudności w nauce, pomimo odpowiedniego przykładania się do zadań

3. Często kłóci się z rówieśnikami, nie jest akceptowane przez otoczenie

4. Dziecko sygnalizuje brak przyjaciół, problemy z zaklimatyzowaniem się w klasie

5. Ma problemy z zachowaniem

6. Problemy z komunikacją

7. Ponadprzeciętne zdolności edukacyjne


Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania.

Janusz Korczak – Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie.

Przebieg konsultacji:

Konsultacja pedagogiczna dotyczy oceny zdolności i kompetencji poznawczych dziecka, również umiejętności związanych z nabywaniem gotowości szkolnej. Po  rozpoznaniu indywidualnych potrzeb edukacyjno-terapeutycznych dziecka specjalista przekazuje wskazówki i zalecenia dotyczące możliwych  form terapii/zajęć wspomagających rozwój dziecka.Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

 570 900 220 

centrumdiagnozy.va@gmail.com

d