•   570900220
  •   centrumdiagnozy.va@gmail.com

O nas

.

Centrum Diagnozy i Terapii prowadzone jest przez Fundację Vivere Aude. Powstało z myślą o wszystkich potrzebujących wsparcia wykwalifikowanego zespołu pedagogów, psychologów, terapeutów i lekarzy.

Wszystko będzie, jak być powinno, tak już jest urządzony świat.

Mistrz i Małgorzata – Michaił Bułhakow

Ideą przyświecającą nam przy tworzeniu naszego centrum, było stworzenie miejsca, w którym możliwa będzie kompleksowa opieka, opierająca się na współpracy zespołu doświadczonych specjalistów, od pierwszej konsultacji, poprzez diagnozę, na terapii kończąc.

Naszą misją jest tworzenie miejsca otwartego i przyjaznego dla wszystkich. Miejsca w którym odbywać się będą rożne terapie oraz wszystkie etapy diagnozy, tak by nie trzeba już było podróżować od specjalisty do specjalisty w poszukiwaniu skutecznej pomocy.

Cieszymy się, że w trudnych dla was chwilach możemy służyć wam wsparciem i wiedzą.

Zespół Centrum Diagnozy i Terapii Vivere Aude

=

Nasz zespół

Marzena Mandziej

Jestem psychologiem, wieloletnim nauczycielem akademickim,  terapeutą Gestalt,  logopedą, terapeutą TUS, terapeutą ręki. Przede wszystkim zajmuję się całościową diagnozą psychologiczną ( PEP-3-PL, ADOS-2, Stanford–Binet Intelligence Scales), oraz tworzeniem procesu terapeutycznego. Monitoruję zintegrowaną terapię dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Bardzo ważnym obszarem mojej pracy terapeutycznej jest praca z rodzicami dziecka ze specjalnymi potrzebami w celu wypracowania przez rodziców postaw akceptacji i dostosowanie oczekiwań rodziców do możliwości dziecka.

Prowadzę grupy terapeutyczne dla kobiet poszukujących balansu w życiu zawodowym i prywatnym oraz dla mam zagrożonych przeciążeniem.

Zdezorganizowany styl przywiązania, parentyfikacja  oraz ich implikacje interesują mnie naukowo. Prywatnie lubię malarstwo (Bruegla, Chagalla), muzykę (chorały gregoriańskie, Pentatonix) i porcelanę. Uwielbiam mojego kota.

f

Dr Agnieszka Bołdak

Psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel akademicki Wydziału Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS (specjalność psychologia kliniczna) Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

„Poza psychoterapią indywidualną tworzę i prowadzę warsztaty, szkolenia i treningi z zakresu relaksacji i radzenia sobie ze stresem, komunikacji interpersonalnej, regulacji emocji i rozwoju osobistego.

Do współpracy zapraszam osoby dorosłe, które doświadczają:

– silnego stresu lub są w stanie kryzysu – trudności w radzeniu sobie ze stresem i emocjami (lęk, złość, smutek, gniew, brak nadziei)

– trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji, chcą lepiej poznać i zrozumieć przeżywane uczucia i swoje zachowania

– poczucia straty, takiej jak śmierć bliskiej osoby, utrata zdrowia, pracy, rozwód, etc.

– poczucia braku pewności siebie i obniżonego poczucia własnej wartości – poczucia osamotnienia, izolacji, nieśmiałości

– są zainteresowane rozwojem osobistym

Ukończyłam szkolenie w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w CTSR w Warszawie, Treningu Zastępowania Agresji Amity w Warszawie oraz kurs Terapii Schematów w Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu. Aktualnie jestem w trakcie 4-letnich studiów w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Poza psychoterapią indywidualną tworzę i prowadzę warsztaty, szkolenia i treningi z zakresu relaksacji i radzenia sobie ze stresem, komunikacji interpersonalnej, regulacji emocji i rozwoju osobistego. W pracy staram się łączyć swoją wiedzę oraz doświadczenia by na każdą sytuację patrzeć wieloaspektowo i jak najskuteczniej służyć wsparciem. Każdą osobę traktuję indywidualnie mając na względzie zarówno stałe cechy osobowości jak i uwarunkowania środowiskowe. Prywatnie jestem instruktorem skoków spadochronowych, survivalu, nurkiem. W wolnych chwilach podróżuję, lubię aktywność fizyczną, kontakt z naturą, kocham zwierzęta.

f

Karolina Filipowicz

Przez kilka lat zdobywał doświadczenie jako psycholog współpracując z różnymi organizacjami, fundacjami, placówkami oświatowymi, czy też instytucjami publicznymi. Pracował m.in. w Stowarzyszeniu Niebieska Linia, Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym (prowadzonym przez Fundację Itaka), czy też w Stowarzyszeniu dla Rodzin. 

Ukończone fakultety z negocjacji i mediacji oraz kryminologii i wiktymologii  dały mi uprawnienia  do pracy z ofiarami przestępstw. 

Stosuję dialogowy sposób rozwiązywania konfliktów małżeńskich jak i rodzinnych oraz wspieranie rodziny, przede wszystkim skupiam się w pracy terapeutycznej na usprawnianiu relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi.

Szczególne miejsce  w obszarze moich zainteresowań zajmuje diagnoza sytuacji rodzinnej i problemów małżeńskich, a posiadane uprawnienia i kwalifikacje terapeuty małżeńskiego i rodzinnego pozwalają na efektywną terapię.

Jestem pedagogiem specjalizującym się w diagnozie pedagogicznej, diagnozie i terapii dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie. Swoje kompetencje w obszarze terapii pedagogicznej rozszerzyłam o bycie trenerem Umiejętności Społecznych oraz jestem certyfikowanym terapeutą ręki.

d

Aleksandra Soszyńska

Jestem absolwentką Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Terapeutą Integracji Sensorycznej.
Obecnie zajmuję się indywidualną Terapia Psychologiczną, Terapią Integracji Sensorycznej oraz diagnozowaniem dzieci w kierunku zakłóceń Integracji Sensorycznej.
Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak ważną rolę w rozwoju dziecka odgrywa zabawa, dlatego podczas codziennej pracy staram się wykorzystywać jej elementy w celu kształcenia i rozwijania umiejętności dziecka.

W wolnym czasie uwielbiam tworzyć sobie przestrzeń dla siebie z książką i kubkiem gorącej kawy. Kiedy mam więcej niż przysłowiową chwilę, lubię podróżować autostopem z przyjaciółmi, odkrywając nowe ciekawe, miejsca.

f

.

Klaudia Kowalczuk

Jestem absolwentką Logopedii Ogólnej i Klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Tam miałam możliwość zdobywania wiedzy od najlepszych specjalistów z zakresu foniatrii i logopedii. Swoją naukę kontynuuję na studiach magisterskich, na kierunku Pedagogika Specjalna, specjalność: Logopedia. Dodatkowo dążę do uzyskania kwalifikacji w zawodzie: Protetyk Słuchu. W przyszłości planuję także podjęcie studiów podyplomowych z neurologopedii. Ukończyłam kursy m.in. z logorytmiki, terapii ręki.

Nieustannie podnoszę swoje kompetencje.  Logopedia stała się nieodłączną częścią mojego życia, a praca z dziećmi sprawia mi dodatkową przyjemność. Pragnę pomagać każdemu, kto tej pomocy potrzebuje. A także wspomagać rozwój komunikacji, dać możliwość porozumiewania się z drugim człowiekiem. Przecież każdy z nas tego potrzebuje!  Pod swoje skrzydła przyjmę dzieci z zaburzeniami mowy, wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy.

Moim celem jest osiągnięcie sukcesu przez dziecko oraz jego radość, zadowolenie. Wierzę, że współpracując ze sobą można uzyskać znacznie więcej, niż samemu. 

f

Artur Świtalski

Psycholog/psychoterapeuta w trakcie 4 letniej szkoły psychoterapii systemowej w ośrodku akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończył psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Odbył wiele różnych szkoleń w tym, m.in. kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, socjoterapii, trenerów dramy, dialogu motywującego oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Bliskie i znajome jest mu podejście Porozumienia bez Przemocy (NVC). Ciągle się rozwija biorąc udział w wielu konferencjach, warsztatach.

Prowadzi psychoterapię dzieci w wieku szkolnym, psychoterapię młodzieży oraz konsultacje wychowawcze. Zajmuje się obszarami takimi jak: obniżony nastrój, poczucie własnej wartości, relacje rówieśnicze, trudności emocjonalne, poczucie wyobcowania, niezrozumienia, kryzysy psychiczne (związane np. z rozstaniem, żałobą, stratą pracy, nagłą zmianą w życiu), agresja/autoagresja, radzenie sobie ze stresem, problemy rodzinne (konflikty, rozwód).

W pracy terapeutycznej bazuje przede wszystkim na relacji, która opiera się na wsłuchiwaniu się w potrzeby, emocje oraz przekonania osoby, która do niego przychodzi. W swojej pracy korzysta z różnych podejść w zależności od tego z czym się zmaga klient. 

Prywatnie uwielbia spacery po lesie oraz góry . Zafascynowany podejściem Wilderness Therapy.

f

f

.