Pomoc psychoonkologiczna

Psychoonkologia 

Psychoonkologia jest dziedziną kliniczną, która powstała na podbudowie psychologii i onkologii. Opiera się na założeniu ścisłego związku pomiędzy psychiką a kondycją fizyczną organizmu. Długotrwały silny stres utrudnia organizmowi proces leczenia i powrót do zdrowia, dlatego tak ważne jest, aby zarówno Pacjenci zmagający się z chorobą nowotworową, jak i ich bliscy od dnia diagnozy mieli wsparcie i pomoc psychologiczną. Dzięki takim działaniom możemy zmniejszyć skutki stresu, przywrócić równowagę psychiczną oraz uaktywnić wewnętrzne zasoby osób chorujących tak, aby poprzez wzmocnienie psychiki wspomóc proces zdrowienia.

Trzy główne obszary psychoonkologii to:

  • profilaktyka przeciwnowotworowa,
  • towarzyszenie osobom chorym onkologicznie oraz ich bliskim
    podczas choroby,
  • edukacja personelu.

Profilaktyka przeciwnowotworowa

Profilaktyka przeciwnowotworowa polega na wzmocnieniu świadomości społecznej w zakresie chorób nowotworowych, a także tego, jak można je wykryć i leczyć (organizacja kampanii profilaktycznych, propagowanie zdrowego stylu życia, zachęcanie do poddawania się badaniom okresowym i przesiewowym, propagowanie wiedzy dotyczącej wczesnego wykrywania choroby, jej symptomów i metod samokontroli).