ADOS-2

ADOS-2

ADOS 2-Diagnozujemy zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) u osób w różnym wieku. Test ADOS-2 jest nieocenionym narzędziem, które pozwala nie tylko na rozpoznanie autyzmu u danej osoby, ale także na głęboką analizę jej umiejętności społecznych oraz komunikacyjnych. Wyniki testu diagnostycznego ADOS-2 przedstawia się w postaci opinii sporządzonej przez specjalistę-psychologa. Zawiera ona zarówno informacje dotyczące objawów ASD występujących u pacjenta, jak również ocenę ich zgodności z normami obowiązującymi w jego grupie wiekowej. W przypadku wystąpienia znaczących odchyleń, konieczne może okazać się wykonanie dalszych badań i testów, mających na celu spersonalizowanie programu leczenia.

ADOS-2 – co to jest i jak przebiega? 

ADOS-2 to zaawansowany test diagnozy autyzmu, dostosowany do wieku pacjenta. Dla dzieci to zabawa z psychologiem, oceniająca interakcje, dla młodzieży i dorosłych – rozmowa na różne tematy. Test jest standaryzowany, a wyniki oceniane według precyzyjnych kryteriów, zapewniając rzetelność. Można go przeprowadzać u dzieci już od 12. miesiąca życia, uwzględniając różnice w interakcjach. ADOS-2 jest uważany za najlepsze narzędzie do diagnozy autyzmu, z ulepszeniami opartymi na opiniach ekspertów i rekomendacjach stowarzyszeń psychologów.

Rola Badania ADOS-2 w Diagnozowaniu lub Wykluczaniu Autyzmu.

Badanie ADOS-2 jest kluczowe w rozpoznawaniu lub wykluczaniu autyzmu poprzez ocenę umiejętności społecznych, komunikacyjnych i zachowań Pacjenta. Wyniki, dostarczane przez psychologa, precyzyjnie informują o ewentualnych odstępstwach od normy dla danej grupy wiekowej. W przypadku istotnych odchyleń, stanowią one ważną podstawę do postawienia diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jednak, zgodnie z najwyższymi standardami, diagnoza ASD wymaga wielospecjalistycznej procedury diagnostycznej, obejmującej również udział lekarza psychiatry.