•   570900220
  •   centrumdiagnozy.va@gmail.com

Dojrzałość szkolna

Jako placówka będąca podmiotem leczniczym dalej funkcjonujemy i świadczymy dla Państwa i Państwa dzieci swoje usługi. W tym jakże trudnym czasie zdecydowaliśmy się stworzyć specjalną ofertę by ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zadbać o zdrowie psychiczne i edukacyjne oraz rozwój naszych pacjentów.

Czas przygotować się do szkoły.

Każde dziecko rozwija się we własnym, indywidualnym tempie. Niejednokrotnie na terenie klasy dostrzegamy bardzo duże rozbieżności w zakresie poziomu rozwoju poszczególnych sfer, bądź ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci. Duże zróżnicowanie w klasie może utrudniać dzieciom osiąganie pozytywnych wyników nauczania, a z drugiej strony niekorzystnie wpływa na przebieg zajęć edukacyjnych. Różnice między dziećmi mogą występować w odmiennych zakresach i stopniach nasilenia. U ich podłoża można znaleźć uwarunkowania biologiczne i społeczno-wychowawcze. Dzieci przychodzące do szkoły tylko pozornie mają równy start. Uznane za dojrzałe do szkoły, mogą wykazywać niższy poziom od spodziewanego, co w większości przypadków zostaje wyrównane w trakcie nauki szkolnej.

Aby mówić o szansie na sukces w szkole potrzebna jest dojrzałość szkolna, która jest dojrzałością i gotowością dziecka do podjęcia systematycznej nauki w szkole. Obejmuje dojrzałość pod względem fizycznym, umysłowym, społecznym i emocjonalnym. Dziecko dojrzałe do podjęcia obowiązku szkolnego to dziecko, które zarówno pod względem psychicznym jak i fizycznym będzie w stanie realizować nowe, do tej pory nieznane mu obowiązki ucznia.

Chcąc przygotować dzieci do szkoły skupimy się na:

  • nauce czytania – samogłoski, sylaby, pierwsze słowa;
  • nauce cyfr, liczeniu – dodawanie i odejmowanie;
  • ćwiczeniu dużej i małej motoryki oraz kształtowaniu umiejętności grafomotorycznych – pisaniu liter i szlaczków literopodobnych;
  • ćwiczeniu analizy i syntezy wzrokowej;
  • ćwiczeniu pamięci słuchowej;
  • usprawnianiu pamięci i koncentracji;
  • stymulowaniu rozwoju poznawczego i ruchowego;
  • nauce relacji w grupie rówieśniczej, wdrażaniu norm społecznych i ogólnych zasad współżycia społecznego;

Zaczynamy 13 kwietnia 2021 r.

TematDzieńGodzinaCena za godzinęCena za tydzień

Dojrzałość szkolna
Codziennie 6 godzin8.00-14.00 25 zł/ h 750 zł.

Dla dzieci z naszego przedszkola w/w zajęcia są finansowane w ramach czesnego.

Zapisy – tel. 733 44 88 80