•   570900220
  •   centrumdiagnozy.va@gmail.com

Diagnoza terapii ręki

Obszar terapii ręki jest chyba najbardziej wielospecjalistycznym obszarem ze wszystkich obszarów terapeutycznych. Aby dobrze zdiagnozować dziecko, ale też prowadzić odpowiednio w terapię, trzeba spojrzeć na jego trudności wieloaspektowo.

W każdym przypadku  inaczej planujemy pracę dla dziecka, niektóre dzieci przejawiają duże trudności do pokonywania własnych trudności (np. uciekają, nie potrafią się skoncentrować), a inaczej postępujemy z dziećmi, które potrzebują wsparcia w organizacji własnego ciała w przestrzeni.

Dziecko, które diagnozujemy, powinno zostać przebadane okulistycznie (badanie kompleksowe, po kroplach). Tylko wtedy będziemy mieli pewność, że jakiekolwiek obserwowane trudności motoryczne nie są związane z wadą wzroku czy innymi problemami typowo okulistycznymi.

Kolejną ważną kwestią jest weryfikacja trudności dziecka w obszarze psychologicznym. Istotne też, jak radzi sobie w szkole czy przedszkolu ze względu na trudności w obszarze grafii czy innych obszarów motorycznych.

Trzeba też przeanalizować  trudności w obszarze fizjoterapeutycznym (napięcie mięśniowe, wady postawy, obręcz barkowa, koordynacja). Musimy też przyjrzeć się procesom sensorycznym (nadwrażliwości, podwrażliwości, różnicowanie dotykowe, równowaga, odruchy, izolowana praca kończyn).

Po zebraniu wszystkich informacji i przedstawieniu dokumentacji, pojawia się czas na zaplanowanie działań terapeutycznych.

Cennik