•   570900220
  •   centrumdiagnozy.va@gmail.com

Diagnoza procesów integracji sensorycznej


Czym są zaburzenia integracji sensorycznej?

Zaburzenia integracji sensorycznej dotyczyć mogą dysfunkcji przetwarzania bodźców czuciowych, przedsionkowych, słuchowych, wzrokowych, smakowych i węchowych.

Osoby z zaburzeniami integracji sensorycznej, mogą mieć zarówno obniżoną, jak i podwyższoną wrażliwość na bodźce, obniżony poziom koordynacji ruchowej, zaburzenia koncentracji, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia odżywiania, czy trudności w zachowaniu. Nasilenie objawów może być bardzo zróżnicowanie. Mogą one występować zarówno u dzieci w normie intelektualnej, jak i dzieci z zaburzeniami, czy niepełnosprawnością intelektualną.

Terapia zaburzeń integracji sensorycznej jest niezwykle istotna dla życia dziecka, gdyż zaburzenia te wpływają na jego zachowanie, podejście do świata, otwarcie na nowe doświadczenia, uczenie się, a w końcu na jego rozwój społeczno-emocjonalny.

Mimo to uważam świat za urządzony życzliwie, skoro umiemy owładnąć tym, co sprzeczne z naszymi zmysłami.

Stanisław Lem, Fiasko

Proces diagnostyczny:

W Centrum Diagnozy i Terapii Vivere Aude przeprowadzamy kompleksową diagnozę procesów integracji sensorycznej, polegającą na:
1. Spotkaniu z Rodzicem w celu zebrania szczegółowego wywiadu (1h)
2. Spotkaniu z Dzieckiem (ocena rozwoju procesów integracji sensorycznej) (2-3h) – terapeuta dokona obserwacji klinicznej, oceniając spontaniczne zachowanie dziecka podczas swobodnej zabawy oraz jego reakcje na stymulację sensoryczną (użycie specjalistycznego sprzętu)
3. Przekazaniu i omówieniu diagnozy (1h)

Celem terapeuty jest określenie czy u podłoża trudności dziecka leżą zaburzenia procesów integracji sensorycznej. Terapia jest możliwa tylko wtedy, gdy deficyty zostaną potwierdzone.

Na podstawie informacji uzyskanych z diagnozy, terapeuta przygotowuje indywidualny program terapeutyczny dla dziecka.

d

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

 570 900 220 

centrumdiagnozy.va@gmail.com

d