•   570900220
  •   centrumdiagnozy.va@gmail.com

Diagnoza gotowości szkolnej

.

Rozpoczęcie nauki szkolnej jest przełomowym momentem w życiu młodego człowieka. Dzieci czekają duże zmiany i konieczność przystosowania się do nowej codzienności, jaką jest środowisko szkolne. Zmiany te wiążą się z rywalizacją wśród rówieśników i stresem związanym z ciągłą oceną postępów dziecka przez nauczycieli.

Dojrzałość szkolna to osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju intelektualnego, społecznego i fizycznego, jaki jest niezbędny do sprostania wymaganiom szkoły.

B. Wilgocka-Okoń

Obecnie termin „dojrzałość szkolna” stosowany jest zamiennie z terminem „gotowość szkolna” i „przygotowanie dziecka do szkoły”.  

W obliczu tej definicji, w głowach rodziców pojawia się wiele pytań dotyczących dojrzałości dziecka:

Czy dziecko poradzi sobie z tempem aktywności w szkole?

Czy będzie wiedziało co zrobić na przerwie?

Czy zareaguje na pierwszą prośbę nauczyciela?

Czy będzie samodzielne? Czy jest wystarczająco śmiałe?

Czy umie tworzyć relacje z rówieśnikami?

Czy ma wystarczającą wiedzę i umie ją wykorzystać na lekcjach? 


Jesteśmy po to by pomóc wam znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania!

W Centrum Diagnozy i Terapii Vivere Aude przeprowadzamy kompleksową diagnozę gotowości szkolnej polegającą na:
1. Spotkaniu z Rodzicem w celu zebrania szczegółowego wywiadu (1h)
2. Spotkaniu z Dzieckiem (1 lub 2 spotkania po 1-2h)
3. Przekazaniu i omówieniu diagnozy

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

 570 900 220 

centrumdiagnozy.va@gmail.com

d