Zajęcia adaptacyjne – grupa 2 – 1 blok zajęciowy [8 zajęć (1h/zajęcia)]