Zajęcia adaptacyjne – grupa 1 – 1 blok zajęciowy [8 zajęć (1h/zajęcia)]