•   570900220
  •   centrumdiagnozy.va@gmail.com

Wakacje z TUS-em

Czas wakacji jest wspaniałą okazją do odpoczynku, co w tym trudnym czasie  jest dzieciom szczególnie potrzebne. Izolacja domowa, nauka zdalna, brak kontaktu z rówieśnikami, przepracowanie i przemęczenie rodziców coraz dotkliwiej […]

Read More »

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Prowadząc Centrum Diagnozy i Terapii Vivere Aude oraz przez długie lata przedszkole integracyjne, otworzyliśmy Terapeutyczny Punkt Przedszkolny. Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Wiatr w Żagle” powstał z myślą o terapii i wspieraniu […]

Read More »