Kolorowa integracja sensoryczna

W latach 70-tych XX wieku powstała teoria integracji sensorycznej, twórczyni tej teorii utworzyła klinikę, w której leczyła dzieci ze specyficznymi objawami neurologicznymi, później nazywanymi zaburzeniami integracji sensorycznej.

Integracja sensoryczna  jest procesem, gdzie mózg otrzymuje informacje ze wszystkich zmysłów. Mózg segreguje je, rozpoznaje, przesiewa, a następnie integruje ze sobą. Musi nastąpić połączenie  z wcześniejszymi doświadczeniami, a mózg musi odpowiedzieć adekwatną reakcją na działające bodźce.

Nieprawidłowa integracja sensoryczna polega na zakłóceniu w rejestracji, przetwarzaniu i integracji oraz modulacji bodźców w różnych systemach sensorycznych, a także łączenia informacji z innymi układami. Poprzez odpowiednie ćwiczenia możemy usprawniać funkcje integracyjne mózgu, ważna jest systematyczność i wykorzystywanie najprostszych metod w tym procesie.

Zapraszamy na zajęcia do naszego Centrum.