•   570900220
  •   centrumdiagnozy.va@gmail.com

Kolorowa integracja sensoryczna

W latach 70-tych XX wieku powstała teoria integracji sensorycznej, twórczyni tej teorii utworzyła klinikę, w której leczyła dzieci ze specyficznymi objawami neurologicznymi, później nazywanymi zaburzeniami integracji sensorycznej. Integracja sensoryczna  jest procesem, […]

Read More »