Kreatywne myślenie naszych dzieci

Polecamy zadanie z naszej „czwartkowej szkoły”. Wymyślamy warunki w jakich żyją zwierzęta, a dzieci „tworzą” zwierzątko. Tak dzieci uczą się czym jest przystosowanie zwierząt do warunków naturalnych. Można też odwrotnie, my wymyślamy zwierzątko, a dziecko tworzy warunki dogodne do jego życia. To jest nasz Jabłkojad.