•   570900220
  •   centrumdiagnozy.va@gmail.com

Kreatywne myślenie naszych dzieci

Polecamy zadanie z naszej „czwartkowej szkoły”. Wymyślamy warunki w jakich żyją zwierzęta, a dzieci „tworzą” zwierzątko. Tak dzieci uczą się czym jest przystosowanie zwierząt do warunków naturalnych. Można też odwrotnie, […]

Read More »